Who’s Who | Wie’s Wie

Chairperson

img_1190-copy

Dr Alan Northover
Department of Afrikaans and Theory of Literature
University of South Africa (UNISA)
E-mail: northra@unisa.ac.za
Tel: +27 12 429 6794

Richard Alan Northover is currently a senior lecturer in the Department of Afrikaans and Theory of Literature at the University of South Africa (Unisa). He obtained his PhD at the University of Pretoria in 2010 for a thesis entitled ‘J.M. Coetzee and Animal Rights: Elizabeth Costello’s Challenge to Philosophy’. His academic interests include literature, literary theory, critical theory, philosophy, history, rock art, myth and religion, and he is working in the fields of animal studies (animal ethics) and ecocriticism. He has published articles on J.M. Coetzee in Scrutiny2 (2009), English in Africa (2012, 2014) and The Journal of Literary Studies (2014), and he joint-published an article in The Journal for the General Philosophy of Science (2008). Most recently he published an article on eco-catastrophe in Margaret Atwood’s MaddAddam Trilogy in Studia Neophilologica (2016).

Richard Alan Northover is tans senior lektor in die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Hy verwerf in 2010 sy doktorsgraad aan die Universiteit van Pretoria. Sy verhandeling is getiteld “J.M. Coetzee and Animal Rights: Elizabeth Costello’s Challenge to Philosophy’. Sy akademiese belangstelling sluit in letterkunde, literatuurwetenskap, filosofie, geskiedenis, rotskuns, mite en godsdiens, en hy is tans werksaam in die ondersoeksrigtings van dierestudies en ekokritiek. Artikels uit sy pen verskyn in Scrutiny2 (2009), English in Africa (2012, 2014) en Tydskrif vir Literatuurwetenskap (2014), en hy is mede-outeur van ‘n artikel in The Journal for the General Philosophy of Science (2008). Onlangs publiseer hy ‘n artikel oor eko-katastrofe in Margaret Atwood se MaddAddam-trilogie in Studia Neophilologica (2016).

Vice-Chairperson

Dr Silindiwe Sibanda
Department of English
University of Pretoria
E-mail: silindiwe.sibanda@up.ac.za
Tel: +27 12 420 2421

Treasurer

Mr Wemar Strydom
Department of Afrikaans and Theory of Literature
University of South Africa (UNISA)
E-mail: strydwj@unisa.ac.za
Tel: +27 12 429 6556

 

Secretary

n-van-heerdenMr Neil van Heerden
Department of Afrikaans and Theory of Literature
University of South Africa (UNISA)
E-mail: vheern@unisa.ac.za
Tel: +27 12 429 6424

Neil van Heerden studied at the University of Pretoria, completing an MA in 2016 on the relationship between crime fiction and the literary canon in Afrikaans, with specific reference to the novels of Deon Meyer. He is currently affiliated with the Department of Afrikaans and Theory of Literature at the University of South Africa (Unisa), where he teaches Afrikaans literature. His academic interests include narratology, postcolonial theory, ecocriticism, popular fiction and crime fiction.

Neil van Heerden studeer aan die Universiteit van Pretoria en voltooi in 2016 ’n MA getiteld “Misdaadfiksie en die literêre kanon in Afrikaans: ’n ondersoek na die romans van Deon Meyer”. Hy is tans verbonde aan die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), waar hy Afrikaanse letterkunde doseer. Sy navorsingsbelangstellings sluit in narratologie, postkoloniale teorie, ekokritiek, populêre fiksie en misdaadfiksie.

Additional Members

Dr Rebecca Fasselt
Department of English
University of Pretoria
E-mail: rebecca.fasselt@up.ac.za
Tel: +27 21 650 2421

Mr Reinhardt Fourie
Department of English Studies
University of South Africa (UNISA) E-mail: fourir@unisa.ac.za
Tel: +27 12 429 6603Reinhardt_persfoto.JPG

Reinhardt Fourie studied at the University of Pretoria, Ghent University (Belgium), and the University of Leuven (Belgium). He was previously affiliated to the Department of Afrikaans and the Unit for Academic Literacy at the University of Pretoria. He currently lectures on English literature and literary theory in the Department of English Studies at the University of South Africa (Unisa).

Reinhardt Fourie studeer aan die Universiteit van Pretoria, Universiteit Gent (België) en aan die Katholieke Universiteit Leuven (België). Hy was voorheen verbonde aan die Departement Afrikaans en Eenheid vir Akademiese Geletterdheid aan die Universiteit van Pretoria. Tans doseer hy Engelse letterkunde en literatuurwetenskap in die Departement Engelse Studies aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa).

 

Editor: Journal of Literary Studies / Tydskrif vir Literatuurwetenskap

Prof. Andries Oliphant
Department of Afrikaans and Theory of Literature
University of South Africa (UNISA)
E-mail: oliphaw@unisa.ac.za
Tel: +27 12 429 6810

Advertisements