Who’s Who | Wie’s Wie

Chairperson

img_1190-copy

Dr Alan Northover
Department of Afrikaans and Theory of Literature
University of South Africa (UNISA)
E-mail: northra@unisa.ac.za
ORCID
Tel: +27 12 429 6794

Richard Alan Northover is currently a senior lecturer in the Department of Afrikaans and Theory of Literature at the University of South Africa (Unisa). He obtained his PhD at the University of Pretoria in 2010 for a thesis entitled ‘J.M. Coetzee and Animal Rights: Elizabeth Costello’s Challenge to Philosophy’. His academic interests include literature, literary theory, critical theory, philosophy, history, rock art, myth and religion, and he is working in the fields of animal studies (animal ethics) and ecocriticism. His publications can be accessed through the ORCID link above.

Richard Alan Northover is tans senior lektor in die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Hy verwerf in 2010 sy doktorsgraad aan die Universiteit van Pretoria. Sy verhandeling is getiteld “J.M. Coetzee and Animal Rights: Elizabeth Costello’s Challenge to Philosophy’. Sy akademiese belangstelling sluit in letterkunde, literatuurwetenskap, filosofie, geskiedenis, rotskuns, mite en godsdiens, en hy is tans werksaam in die ondersoeksrigtings van dierestudies en ekokritiek. Sy publikasies kan gevind word deur die bovermelde ORCID-skakel te volg.

Vice-Chairperson

Dr Silindiwe SibandaIMG_20171006_133244
Department of English
University of Pretoria
E-mail: silindiwe.sibanda@up.ac.za
Tel: +27 12 420 2421

Silindiwe Sibanda is a lecturer in the English department of the University of Pretoria. Her areas of interest are African literature, young adult fiction and the work of Thomas Hardy.

Silindiwe Sibanda is ‘n lektor in die Departement Engels aan die Universiteit van Pretoria. Haar belangstellings is Afrika-letterkunde, jeugfiksie en die werk van Thomas Hardy.

TreasurerWemar Strydom

Mr Wemar Strydom
Department of Afrikaans and Theory of Literature
University of South Africa (UNISA)
E-mail: strydwj@unisa.ac.za
Tel: +27 12 429 6556

Wemar Strydom works on the intersection(s) between Deleuze, Guattari and queer theory, and focuses on queerly abject representations of male bodies in film. He is affiliated with the Department of Afrikaans and Theory of Literature at the University of South Africa (Unisa), and is co-convener of the February Lectures conference series on queer lives in the global South.

Wemar Strydom se navorsing fokus op die kruising(s) tussen Deleuze, Guattari en queerteorie, en op die queer-abjekte uitbeeldings van manlike liggame in film. He is verbonde aan die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), en is mede-sameroeper van die February Lectures-kongresreeks oor queer lewens in die globale Suide.

Secretary

n-van-heerdenMr Neil van Heerden
Department of Afrikaans and Theory of Literature
University of South Africa (UNISA)
E-mail: vheern@unisa.ac.za
Tel: +27 12 429 6424

Neil van Heerden studied at the University of Pretoria, completing an MA in 2016 on the relationship between crime fiction and the literary canon in Afrikaans, with specific reference to the novels of Deon Meyer. He is currently affiliated with the Department of Afrikaans and Theory of Literature at the University of South Africa (Unisa), where he teaches Afrikaans literature. His academic interests include narratology, postcolonial theory, ecocriticism, popular fiction and crime fiction.

Neil van Heerden studeer aan die Universiteit van Pretoria en voltooi in 2016 ’n MA getiteld “Misdaadfiksie en die literêre kanon in Afrikaans: ’n ondersoek na die romans van Deon Meyer”. Hy is tans verbonde aan die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), waar hy Afrikaanse letterkunde doseer. Sy navorsingsbelangstellings sluit in narratologie, postkoloniale teorie, ekokritiek, populêre fiksie en misdaadfiksie.

Additional Members

Dr Rebecca FasseltRebecca Fasselt
Department of English
University of Pretoria
E-mail: rebecca.fasselt@up.ac.za
Google Scholar
Tel: +27 21 650 2421

Rebecca Fasselt is a lecturer in the Department of English at the University of Pretoria, where she teaches African and postcolonial literature. She is particularly interested in literary and cultural connections between South Africa and other parts of Africa as well as postcolonial narratives written in the first-person plural voice. Her articles can be found in English Studies in Africa, Research in African Literatures, Ariel, Journal of Southern African Studies and Poetics Today.

Rebecca Fasselt doseer Afrika- en postkoloniale letterkunde in die Departement Engels aan die Universiteit van Pretoria. Sy stel veral belang in die literêre en kulturele verbindings tussen Suid-Afrika en ander dele van Afrika, asook in postkoloniale narratiewe in die meervoudige eerstepersoonsvertelvorm. Haar artikels verskyn in English Studies in AfricaResearch in African LiteraturesArielJournal of Southern African Studies and Poetics Today.


Mr Reinhardt Fourie
Department of English Studies
University of South Africa (UNISA)
E-mail: fourir@unisa.ac.za
Google Scholar
Tel: +27 12 429 6603Reinhardt_persfoto.JPG

Reinhardt Fourie studied at the University of Pretoria, Ghent University (Belgium), and the University of Leuven (Belgium). He was previously affiliated to the Department of Afrikaans and the Unit for Academic Literacy at the University of Pretoria. He currently lectures on English literature and literary theory in the Department of English Studies at the University of South Africa (Unisa).

Reinhardt Fourie studeer aan die Universiteit van Pretoria, Universiteit Gent (België) en aan die Katholieke Universiteit Leuven (België). Hy was voorheen verbonde aan die Departement Afrikaans en Eenheid vir Akademiese Geletterdheid aan die Universiteit van Pretoria. Tans doseer hy Engelse letterkunde en literatuurwetenskap in die Departement Engelse Studies aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa).

 

Editor: Journal of Literary Studies / Tydskrif vir Literatuurwetenskap

Prof. Andries Oliphant
Department of Afrikaans and Theory of Literature
University of South Africa (UNISA)
E-mail: oliphaw@unisa.ac.za
Tel: +27 12 429 6810

Advertisements