Links | Skakels

International Comparative Literature Association (ICLA)

The South African Society for General Literary Studies is affiliated to the International Comparative Literature Association (ICLA). Members of SASGLS can also select to be registered as members of ICLA through SASGLS (at an additional fee). For more information on becoming a member of SASGLS and ICLA, click here. For more information on ICLA, follow the link below.

http://www.ailc-icla.org/

Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap is geaffilieer aan die International Comparative Literature Association (ICLA). Lede van SAVAL kan ook kies om deur SAVAL geregistreer te word as lid van ICLA (teen ‘n bykomende bedrag). Vir meer inligting aangaande lidmaatskap van SAVAL en ICLA, klik hier. Vir meer inligting aangaande ICLA, volg die bostaande skakel.

VAULT

Dr Alan Northover from the University of South Africa’s Department of Afrikaans and Theory of Literature has developed a graphic overview of Unisa’s Theory of Literature Major. VAULT can be visited by following the link below.

http://www.theoryofliterature.co.za/

Dr Alan Northover van die Universiteit van Suid-Afrika se Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap het ‘n grafiese oorsig ontwikkel van die majeur in Algemene Literatuurwetenskap wat deur Unisa aangebied word. VAULT kan besoek word deur die bostaande skakel te volg.

 

Advertisements