Join | Sluit aan

Become a Member of SASGLS

Anyone who, on the basis of his/her academic work or teaching, or other intellectual activities, is interested in literary theory and comparative literature, may join SASGLS. We strongly encourage academics from all university literature departments (English, Afrikaans, African languages, Modern European/World Languages, Cultural Studies and Theory of Literature) to join SASGLS.

The membership options are:

  • Student Membership only (R50 per year)
  • Full Membership only (R100 per year)
  • Membership and subscription to Journal of Literary Studies (R125 per year)
  • Membership, subscription to Journal of Literary Studies and affiliation to the International Comparative Literature Association (ICLA) (R225 per year)

The completed membership form, along with proof of payment, can be sent to the Secretary, Ms Janien Linde (janien.linde@nwu.ac.za).

 

Word ‘n lid van SAVAL

Enigeen wat, geïnteresseerd is in literatuurwetenskap en vergelykende literatuurstudie mag op grond van sy/haar akademiese of doseerwerk of ander intellektuele bedrywighede aansluit by SAVAL. Ons moedig akademici verbonde aan alle letterkunde-departemente aan universiteite (Engels, Afrikaans, Afrikatale, Moderne Europese/Wêreldtale, Kultuurstudie en Literatuurwetenskap) om aan te sluit by SAVAL.

Die lidmaatskapskeuses is:

  • Studentelidmaatskap (R50 per jaar)
  • Volle lidmaatskap (R100 per jaar)
  • Lidmaatskap, asook intekening op Tydskrif vir Literatuurwetenskap (R125 per jaar)
  • Lidmaatskap, intekening op Tydskrif vir Literatuurwetenskap en affiliasie by die International Comparative Literature Association (ICLA) (R225 per jaar)

Die voltooide lidmaatskapvorm, vergesel van betalingsbewys, kan gestuur word aan die Sekretaris, me. Janien Linde (janien.linde@nwu.ac.za).

Advertisements