JLS | TLW

Journal for Literary Studies

The Journal of Literary Studies / Tydskrif vir Literatuurwetenksap publishes and globally disseminates original and cutting-edge research informed by Literary and Cultural Theory. The Journal is an independent quarterly publication owned and published by the South African Society for General Literary Studies (SASGLS) in partnership with Unisa Press and Taylor & Francis. It is accredited and subsidised by the South African Department of Higher Education and Training.

The aim of the journal is to publish articles and full-length review essays informed by Literary Theory in the General Literary Theory subject area. The content of the journal consists of research articles and review essays of 5,000 to 8,000 words. Short reviews are not published. The target audience of the journal is scholars in the field of Literary and Cultural Studies. The main language medium is English but essays written in Afrikaans are also published.

For more information, please visit the journal’s website.

 

Tydskrif vir Literatuurwetenskap

Journal of Literary Studies / Tydskrif vir Literatuurwetenskap publiseer oorspronklike en innoverende navorsing op die gebied van die Literatuurwetenskap en Kultuurteorie. Die joernaal is die onafhanklike, kwartaallikse lyfblad van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap (SAVAL) en word uitgegee in samewerking met Unisa Pers en Taylor & Francis. Dit is geakkrediteer deur die Suid-Afrikaanse Department vir Hoër Onderwys en Opleiding.

Die oogmerk van die joernaal is om vollengte artikels te plaas wat geïnformeer is deur die Literatuurwetenskap en Algemene Literatuurstudie. Die inhoud van die joernaal bestaan uit navorsingsartikels en resensie-essays van 5000 tot 8000 woorde. Kort resensies word nie geplaas nie. Die joernaal se teikengehoor is navorsers in die Literatuur- en Kultuurstudie. Engels is die taalmedium van meeste artikels, maar artikels in Afrikaans word ook gepubliseer.

Vir bykomende inligting, besoek asseblief die joernal se webblad.

Advertisements